Maďarská grafika

date of exhibition: 1980/11 - 1980/12
institution: Grafický kabinet
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava uspořádána na počest Měsíce čs. - sovětského přátelství a 63. výročí VŘSR.