Martina Kulhavá: Influenza ...zrcadlení

date of exhibition: nedatováno
institution: Knihovna Univerzity Pardubice
type of exhibition: autorská