Karel Lidický

date of exhibition: 1960
institution: Komorní divadlo
type of exhibition: autorská

notes:
1. Výtvarné Hlinecko