Pohledy do uměleckých sbírek: TVRDOŠÍJNÍ

date of exhibition: 1998/04/01 - 1998/06/21
institution: Státní galerie ve Zlíně
type of exhibition: kolektivní