Cena Jindřicha Chalupeckého 2011

date of exhibition: 2011/11/04 - 2012/01/02
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Za dobu své existence pro českou scénu „objevila“ řadu výrazných výtvarných osobností, které nyní patří ke špičce české výtvarné scény a jejichž práce obstála i v zahraničí.
Pět finalistů, kteří byli vybráni mezinárodní porotou, opět představují své projekty v Centru současného umění DOX.
Filip Cenek přesvědčil porotu svým sebejistým převedením pohyblivého obrazu, plastických elementů a dalšího vizuálního materiálu do komplexní instalace, která vtáhne diváka, ale odmítá rychlou interpretaci. Dominik Lang se zabývá dědictvím modernistického umění instalací a skulptur, které se zdají být relevantní a neodkladné a systematicky řeší širší témata o roli a příslibu poválečné modernistické praxe.
Pavel Sterec se podle poroty vyjadřuje přesnými konceptuálními gesty, jeho dílo je extrémně promyšlené a má za sebou už dostatečně různorodé individuální práce s pečlivě vybraným námětem. Porota dále ocenila vtipné, ale upřímné krátké filmy a videa Marka Thera, zaujata byla především konfrontací sporných momentů, výstřední estetikou nebo referencemi k popkultuře. Instalace Jiřího Thýna zaujaly stylem konceptuální fotografie, která v nedávné době opět získala svou důležitost ve světě mezinárodního umění. Jeho dokonalá a profesionální práce vyniká mimo jiné řemeslným zpracováním i formální krásou.
V odborné porotě letos zasedli:
Christian Rattemeyer, kurátor MoMA, USA
Rainer Fuchs, šéfkurátor MUMOK, Rakousko
Georg Schöllhammer, kurátor, šéfredaktor uměleckého magazínu Springerin, Rakousko
Ondřej Chrobák, kurátor Moravské galerie V Brně
Edith Jeřábková, kurátorka
Mira Keratová, nezávislá kurátorka, Slovensko
Tomáš Lahoda, umělec a pedagog
Tvorba letošních pěti finalistů, které vybrala mezinárodní porota z celkem 64 umělců, bude letos zcela poprvé prezentována ve veřejném prostoru. Organizátoři se rozhodli následovat myšlenku teoretika a kritika umění Jindřicha Chalupeckého, že umění se ukazuje lidem a lidé umění. Finalisté 22. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého byli postupně představeni v rámci doprovodné akce 5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst. V průběhu pěti měsíců vystavovali svá díla v nejrůznějších formách na pěti vybraných místech pěti různými způsoby a nepůjde zdaleka jen o Prahu. „Cílem je zprostředkovat široké veřejnosti to nejlepší, co u nás na poli výtvarného umění vzniká, ukázat, jaké jsou aktuální tendence, jakým způsobem umělci reflektují současnou situaci,“ říká Lenka Lindaurová ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého.
Vítěz 22. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého byl vyhlášen 25. listopadu 2011 v rámci slavnostního večera v režii umělce Michala Pěchoučka. Laureátem se pro letošní rok stal Mark Ther.
Vítěz získal padesát tisíc korun od společnosti Triga, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a sto tisíc korun určených na realizaci výstavy v Galerii Václava Špály na podzim 2012. Nově byla udělena Cena čtenářů časopisu Respekt, kterou získal Jiří Thýn.
www.doxprague.org