Pocta architektu Karlu Pragerovi

date of exhibition: 2011/04/20 - 2011/05/15
institution: Galerie Orlovna
type of exhibition: autorská

notes:
Galerie Orlovna města Kroměříže, Město Kroměříž, Švabinského kruh přátel výtvarného umění, Muzeum Kroměřížska a Klub UNESCO Kroměříž pořádají výstavu k desátému výročí úmrtí ing. arch. Karla Pragera, kroměřížského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších českých architektů druhé poloviny 20. století, autora budovy Federálního shromáždění, Nové scény Národního divadla nebo rekonstrukce Rudolfina. Výstava bude zahájena dne 19. dubna 2011 v 17 hod. v Galerii Orlovna (Na Sladovnách, Kroměříž), její druhá část bude souběžně zpřístupněna v Galerii Portál Muzea Kroměřížska. U příležitosti zahájení výstavy se bude konat od 10:00 do 16:00 hod. v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska seminář věnovaný osobnosti architekta Karla Pragera.