Donátoři, mecenáši, sběratelé / Donatoren, Mäzene, Sammler

date of exhibition: 2010/11/19 - 2011/02/13
institution: Místodržitelský palác
type of exhibition: kolektivní