Čínské hrobové figury ve sbírkách Národní galerie v Praze

date of exhibition: 1985
institution: Národní galerie v Praze
type of exhibition: kolektivní