Rastislav Michal: Malby z let 1962 - 1983

date of exhibition: 1983
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská