Radoslav Kratina: Variabilní objekty

date of exhibition: 1996/02/23 - 1996/04/05
institution: Galerie Langův dům
type of exhibition: autorská