Richard Přikryl: Obrazy a kresby 1928 - 1968

date of exhibition: 1969/02/27 -
institution: Galerie U Řečických
type of exhibition: autorská