Z nesbírky Marcely Pánkové

date of exhibition: 1997
institution: Galerie Hermit - Studio 600
type of exhibition: kolektivní