Petr Kvíčala: Sight Specific

date of exhibition: 2011/04/22 - 2011/06/20
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: autorská