Sbírka /výběr/ Mikulovská výtvarná sympozia Dílna 1994 - 2010

date of exhibition: 2011/06/28 - 2011/09/30
institution: Galerie Malostranská beseda
type of exhibition: kolektivní