Michal Ureš

date of exhibition: 2011/04/28 - 2011/05/25
institution: Fenester Výloha pro současné umění
type of exhibition: autorská