Radim Kuchař, Zdeněk Přikryl

date of exhibition: 1957
institution: Osvětová beseda, výstavní síň
type of exhibition: kolektivní