Lev Šimák: Oleje, akvarely, grafika

date of exhibition: 1981
institution: Středočeská galerie
type of exhibition: autorská