Lumír Šindelář

date of exhibition: nedatováno
institution: Městské muzeum
type of exhibition: autorská