SIAL

date of exhibition: 2011/07/07 - 2011/10/02
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní