Epos 257: Videos (Graffiti Boom 02)

date of exhibition: 2011/06/26 - 2011/08/28
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
Videoroom

Druhou výstavou v rámci Graffiti Boomu je přehlídka videodokumentací čtyř akcí Epose 257. Ten svého času patřil k nejvýznamnějším postavám pražské graffiti scény, pak však klasické graffiti opustil a v posledních letech realizuje intervence do veřejného prostoru, které nastolují otázky po jeho podstatě a naší citlivosti k jeho omezování. Asi nejvíce to platí pro práci 50 m2 veřejného prostoru. Jde o subverzivní akci provedenou na mimořádně exponovaném místě Palackého náměstí v Praze. Epos zde zabral pozemek čtvercového půdorysu o dané výměře. Ohrazení prázdného prostoru, v němž se dlouhé dny nic nedělo, postrádalo na první pohled jakýkoliv účel. Po jisté době si této zjevné absurdity začali všímat jak lidé (byla umístěna na frekventovaném místě a chodci do ní doslova vráželi), tak i úřady, které po 54 dnech nechaly ohradu odstranit. Další práce Olgoj Chorchoj (2009) má podobný charakter. Na několika místech nechal z dlažby vynořit červenou rouru, připomínající mýtického mongolského červa z pouště Gobi, která se zase po několika metrech zanořila zpět. Drapák (2009) je socha tvořená padákovým plátnem a vzduchem: je totiž umístěna nad výdech větrání metra Dejvická. Je to vizualizace energie, která proudí z jeho útrob. Ostatně myšlenka na nafukovací objekt vznikla při ilegálním prováděním graffiti v metru, kam se spouštěli právě větracími šachtami. A konečně poslední akcí, která bude ve videoroomu k vidění, je Urban Painting (2009). Epos zde „maloval" paintballovými střelami na prázdném billboardu umístěném ve velké výšce. Abstraktní malba je zároveň i gestem proti obludné dominanci reklamy ve veřejném prostoru.