Milan Nestrojil: Kresby

date of exhibition: 2001/11/14 -
institution: Galerie na mostě
type of exhibition: autorská