Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989

institution, city, address
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava), Komenského 10