Blanka Votavová: Ilustrácie

date of exhibition: 1969/06
institution: Galéria výtvarného umenia
type of exhibition: autorská