Prezentace monografie PhDr. Zuzany Všetečkové: Středověká nástěnná malba ve středních Čechách

date of exhibition: 2000/02/02
institution: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of exhibition: knižní prezentace