Petr Stibral: Lesní práce

date of exhibition: 2011/09/13 - 2011/10/05
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: autorská