Pavel Doskočil: U kávy

date of exhibition: 1998/11/17 - 1998/12/14
institution: Galerie U mloka
type of exhibition: autorská