Retroaktivní interference - rušivé působení právě naučené látky na látku naučenou před ní

date of exhibition: 2011/10/14 - 2011/10/22
institution: Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava v rámci Festivalu Fotograf.