Pavel Baňka: Nejen Marginálie

date of exhibition: 2011/09/21 - 2011/11/06
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská