Sheila Hicks: Jedno sto Maličkostí

date of exhibition: 2011/09/22 - 2011/11/06
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: autorská