Milan Dobeš: Grafika

date of exhibition: 1993/11 - 1994/01
institution: Štátna galéria v Banskej Bystrici
type of exhibition: autorská

notes:
XII. sůčasná slovenská grafika 1993