Twice

date of exhibition: 2003/03/08 - 2003/03/15
institution: Akademie výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní