Blanka Jakubčíková: Krebsy (teda kresby :)) ...a mlaby

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2010   Blanka Jakubčíková: Krebsy (teda kresby :)) ...a mlaby