Barwny świat Jozefa Lackoviča

date of exhibition: 1999/10/26 - 1999/11/19
institution: Galeria szstuki slowackiej - Towarzystwo Słowaków w Polsce / Galéria slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku
type of exhibition: autorská