Banícka a ľudová plastika v diele Alexandra Ladzianskeho

date of exhibition: 1997/05 - 1997/09
institution: Slovenské banské múzeum
type of exhibition: autorská