Petr Dillinger: Akvarely a pastely krajinářských studií

date of exhibition: 1949/09/09 - 1949/09/28
institution: Knihkupectví Barvič a Novotný
type of exhibition: autorská