Dialektika surrealistického myšlení

date of exhibition: 1968/02/28
institution: Dům pánů z Kunštátu
type of exhibition: přednáška/projev