Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika

date of exhibition: 2010/05/17
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: přednáška/projev