Iluminace, dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře

date of exhibition: 2010/05/08 - 2010/09/30
institution: Galerie Středočeského kraje (GASK)
type of exhibition: kolektivní

notes:
_
Na konci roku 2009 byla v Londýně vydražena zástupci Galerie Středočeského kraje ojedinělá památka české knižní malby pocházející z Kutné Hory: miniatura s motivem těžby a zpracování stříbra, jejíž styl provedení odkazuje k přední pražské iluminátorské dílně 15. století.

O osudu tohoto úvodního listu není mnoho známo: byl druhotně vyříznut z dnes již neznámé chorální knihy a v roce 1920 se ocitl v soukromé vídeňské sbírce. Devět let nato byl černobíle reprodukován v odborné literatuře, než se pak objevil po dlouhé době v londýnském aukčním domě. Tematická doprovodná expozice k vzácné iluminaci, jež byla nedávno Ministerstvem ČR prohlášena za kulturní památku, přibližuje kulturní pozadí doby, kdy iluminace vznikla, a řadí ji tak do umělecko-historického kontextu.

Autoři výstavy připravili pro nově otevřenou Jezuitskou kolej několik dobových artefaktů, které svou proveniencí a charakterem dokreslují výtvarnou i myšlenkovou úroveň tehdejší Kutné Hory. Je jimi jednak socha Bolestného Krista v životní velikosti z roku 1511 zapůjčená z kutnohorské radnice, dále rozměrný deskový obraz (predela oltářního retáblu) z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře s motivem Poslední večeře Páně a v neposlední řadě i vzácná monstrance ze zaniklého kutnohorského kostela sv. Bartoloměje z období kolem roku 1500. Celková koncepce komorní výstavy poukazuje na význam města Kutné Hory, které díky svému bohatství plynoucího ze stříbrných dolů patřilo k nejvýznamnějším kulturním centrům ve střední Evropě.
www.gask.cz