Jaroslav Dědina

date of exhibition: 1941/03/05 - 1941/03/18
institution: Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění)- Mazáčova výstavní síň
type of exhibition: autorská