Jaroslav Dědina

date of exhibition: 1942/04/10 - 1942/04/19
institution: Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění)- Mazáčova výstavní síň
type of exhibition: autorská