Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)

date of exhibition: 2011/12/08 - 2012/01/22
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní