Laszló Drégely: Obrazy, plastiky

institution, city, address
Maďarské kulturní a informační středisko, Praha, Rytířská 25-27