Recyklace

date of exhibition: 2011/12/13 - 2012/01/08
institution: Galerie NoD
type of exhibition: kolektivní

notes:
Recyklace patří v umění stále k aktuálním tématům. Rozvíjí se hlavně od 60. let, ale s proměnou výrazových prostředků a s nástupem nových médií se mění její výrazové možnosti. Je celkem jedno, jestli umělci recyklují skutečné nebo virtuální prvky, jestli je berou ze skládek, smetišť, plakátovacích ploch nebo z filmu, videa a internetu. Formy recyklace jsou tak rozmanité, že výstava přináší pestrý obraz o našem životě i o umění současné doby. Jde mi o to, aby byly zastoupené různé formy recyklace a to nejen co se týče technických postupů a materiálů, ale i určitých představ a myšlenek, ke kterým mohou třeba i po létech jiní umělci přistupovat s odstupem a odlišnou zkušeností.