Petr Písařík

date of exhibition: 2011/11/09 - 2011/12/04
institution: Galerie NoD
type of exhibition: autorská

notes:
Petr Písařík spojuje nekonformnost s perfektním technickým řešení, jednoduché a přitom výstižné vyjádření s citem pro oslnivý dekor. Dokáže vytvořit koncept výstavy přímo pro daný prostor. Pro Galerii NoD připravuje projekt, ve kterém se bude prolínat střídmá minimalistická instalace v prostoru galerie s dekorativnějším řešením v kavárně. Představí se tak oba póly umělcovy tvorby, které sice stojí v určitém kontrastu, ale zároveň z nich jasně vyčteme jeho vyhraněný názor.