Citace a interpretace

date of exhibition: 2011/06/24 - 2011/08/07
institution: Galerie NoD
type of exhibition: kolektivní

notes:
Citace je téma, kterým se již dlouho zabývají různí teoretici výtvarného umění i dalších uměleckých oblastí a zkoumají je z nejrůznějších úhlů pohledu. V každém případě úzce souvisí s pojmem interpretace. Každá citace je přirozeně zároveň interpretací původního motivu. Nikdy vlastně nemůže jít o čistou citaci, už jenom přenesením motivu do jiného času a prostoru vznikají nové a často nečekané souvislosti. Také se motiv samozřejmě proměňuje posunutým způsobem vnímání a chápání, a to nejen těch, kteří se tématem zabývají, ale i těch, kteří s ním nemají nic společného. Citace i interpretace jsou již dávno vyzkoušené a zavedené pojmy v přírodních i humanitních vědách, ale v oblasti umění je jejich užití mnohem spornější. Někdy mohou být citace dokonce považovány za eklektismus či obyčejné kopírování.

Tímto výstavním projektem jsem chtěl naznačit, že citace či interpretace se objevují v nejrůznějších podobách, že lze dokonce citovat již citované, takže se významy motivů neustále proměňují. Oba pojmy se však pohybují na hraně, je snadno možné nepřiznanou citací zneužít myšlenku či nápad, který se uplatnil jinde a v jiných souvislostech, ale třeba neoprávněně zapadl. Někdy je dokonce obtížné posoudit, zda jde o citaci nebo odcizení, takže se takto vzniklá díla mohou stát předmětem sporů.