Šest obrazů francouzských umělců 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze

date of exhibition: 2011/12/13 - 2012/05/27
institution: Veletržní palác
type of exhibition: kolektivní

notes:
Komorní výběr několika děl francouzských tvůrců, vytvořených kolem poloviny 19. století, představuje vícevrstevný proces tohoto období reprezentovaný ukázkou orientální žánrové tvorby Alexandra G. Decampse, malbou Gastona La Touche inspirovanou pařížským mondénním prostředím. Další díla umělců Léona Bonnata, Julese Goupila, Davida de Noter, Léona Delachauxe se zaměřují na portrétní a intimní malbu.

Cílem této prezentace je představit veřejnosti další práce francouzských umělců z fondů Národní galerie v Praze.