Měkce

date of exhibition: 2011/12/01 - 2012/02/03
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní

notes:
nadzemí a podzemí