Karel Dvořák: Životní dílo

date of exhibition: 1959/09 - 1959/10
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
grafická úprava plakátu výstavy: František Muzika