Karel Dvořák: Životní dílo

date of exhibition: 1963
institution: Zámek Kozel
type of exhibition: autorská

notes:
grafická úprava plakátu výstavy: Jiří Běhounek