Zdeněk Dvořák

date of exhibition: 1958/03/02 - 1958/04/07
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská